Profil zadavatele: LTK Klatovy z.s.

Adresa: U Čedíku 610, 339 0, Klatovy
IČ: 22853634
Email: jiri.stuna@stunaconsulting.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 642880
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena