Profil zadavatele: LTK Klatovy z.s.

Adresa: U Čedíku 610, 339 0, Klatovy
IČ: 22853634
Evidenční číslo na ISVZUS: 642880
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena