Profil zadavatele: LTK Klatovy z.s.

Adresa: U Čedíku 610, 339 0, Klatovy
Ič: 22853634
E-mail: jiri.stuna@stunaconsulting.cz
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena