Profil zadavatele: Městská část Praha 3

Adresa: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3
Ič: 00063517
E-mail: bohumilc@praha3.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 215061

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe
05.09.2017
Workshop: Příprava nabídky v praxi - elektronická vs. papírová
06.09.2017
Jak na veřejné zakázky v roce 2017 pro dodavatele
14.09.2017

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena