Profil zadavatele: OBEC DRAŽICE

Adresa: Dražice, 166, 39131, Dražice
IČ: 00252239
Email: urad@obecdrazice.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 238851
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena