Profil zadavatele: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01, Kladno
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Www: http://www.vkm.cz/
Evidenční číslo na ISVZUS: 217308
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena