Profil zadavatele: Obec Jizbice

Adresa: 72, 288 02, Jizbice
IČ: 00239224
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena