Profil zadavatele: Město Chabařovice

Adresa: Husovo náměstí 183, 403 17, Chabařovice
IČ: 00556912
DIČ: CZ00556912
Email: podatelna@chabarovice.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 219488
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena