Profil zadavatele: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Adresa: Hrbovická 2, 403 39, Chlumec
IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536
Www: www.pku.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 60050152
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena