Profil zadavatele: Obec Netřebice

Adresa: Netřebice, 80, 288 02, Netřebice
IČ: 00640581
Evidenční číslo na ISVZUS: 224758
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena