Profil zadavatele: Obec Netřebice

Adresa: Netřebice, 80, 288 02, Netřebice
IČ: 00640581
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 224758
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena