Profil zadavatele: Univerzita Karlova

Adresa: alej Svobody 76, 323 00, Plzeň
IČ: 00216208
Evidenční číslo na ISVZUS: 213812
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena