Profil zadavatele: Obec Kuřimská Nová Ves

Adresa: Kuřimská Nová Ves 53, 594 55, Dolní Loučky
IČ: 00599522
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena