Profil zadavatele: Technické služby města Klatov

Adresa: Sadová 362, 339 01, Klatovy
IČ: 00074942
Evidenční číslo na ISVZUS: 223590
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena