Profil zadavatele: Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Adresa: Panská 1700/23, 400 01, Ústí nad Labem
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301
Www: http://www.msul.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 374912
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena