Profil zadavatele: Obec Bělotín

Adresa: Bělotín 151, 753 64, Bělotín
IČ: 00301019
DIČ: CZ00301019
Www: www.belotin.cz
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 214277
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena