Profil zadavatele: Statutární město Brno

Adresa: Dominikánské nám. 196/1 , 602 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Www: https://www.mpb.cz/
Evidenční číslo na ISVZUS: 222839
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena