Profil zadavatele: WATRAD, spol. s r.o.

Adresa: S. K. Neumanna 1316, 53002, Pardubice V
IČ: 47541253
Evidenční číslo na ISVZUS: Z2017-004474
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena