Profil zadavatele: Základní škola Ústí nad Labem, E.Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace

Adresa: E.Krásnohorské 3084/8, 400 11, Ústí nad Labem
IČ: 44555491
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 224753
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena