Profil zadavatele: MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

Adresa: Tepelská 871/5b, 353 01, Mariánské Lázně
IČ: 26412501
DIČ: CZ26412501
Www: mdml.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: Z2019-015283
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Prokazování kvalifikace v kostce
21.09.2021
WORKSHOP:Praktická práce s NEN (HTML5)
27.09.2021
Obrana proti rozhodnutím zadavatele - námitky ÚOHS
05.10.2021

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena