Profil zadavatele: Univerzita Karlova

Adresa: M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1
IČ: 00216208
Evidenční číslo na ISVZUS: 60050851
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena