Profil zadavatele: Město Husinec

Adresa: Prokopovo náměstí 1, 384 21, Husinec
IČ: 00250449
DIČ: CZ00250449
Www: http://www.husinec.cz/
Evidenční číslo na ISVZUS: 354948
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena