Profil zadavatele: Město Pelhřimov

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 393 01, Pelhřimov
IČ: 00248801
DIČ: CZ00248801
Evidenční číslo na ISVZUS: 60050239
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena