Profil zadavatele: Obec Lásenice

Adresa: Lásenice 11, 378 01, Lásenice
IČ: 00246972
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 60067170
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena