Profil zadavatele: Správa Pražského hradu

Adresa: Hrad I. nádvoří 1, 119 00, Praha 1
IČ: 49366076
DIČ: CZ49366076
Evidenční číslo na ISVZUS: 214279
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena