Profil zadavatele: Vodárna Káraný,a.s.

Adresa: Žatecká 110/2, 110 00, Praha 1
IČ: 29148995
Evidenční číslo na ISVZUS: 348888
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena