Profil zadavatele: Obec Vohančice

Adresa: 29, 666 01, Vohančice
IČ: 00366013
Email: obec@vohancice.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 357915
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena