Profil zadavatele: Město Havlíčkův Brod

Adresa: Havlíčkovo náměstí 57, 580 01, Havlíčkův Brod
IČ: 00267449
DIČ: CZ00267449
Www: www.muhb.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 60050135
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena