Profil zadavatele: ASTRON print, s.r.o.

Adresa: Mladoboleslavská 1128, 19700, Praha 9
IČ: 26155222
DIČ: CZ26155222
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 403476
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena