Profil zadavatele: Město Hanušovice

Adresa: Hlavní 92, 78833, Hanušovice
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
Email: langer@mu-hanusovice.cz
Www: http://www.hanusovice.info
Evidenční číslo na ISVZUS: 349532
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Jak na funkční veřejné zakázky?
24.04.2019
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena