Profil zadavatele: Město Hanušovice

Adresa: Hlavní 92, 788 33, Hanušovice
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
Www: http://www.hanusovice.info
Evidenční číslo na ISVZUS: 349532
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena