Profil zadavatele: Městys Brozany nad Ohří

Adresa: Palackého náměstí 75, 411 81, Brozany nad Ohří
IČ: 00263397
Email: adelahesounova@brozanynadohri.cz
Www: http://www.brozanynadohri.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 60057427
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena