Profil zadavatele: Město Přibyslav

Adresa: Bechyňovo náměstí 1, 582 22, Přibyslav
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
Www: http://www.pribyslav.cz/
Evidenční číslo na ISVZUS: 214275
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena