Profil zadavatele: Obec Lštění

Adresa: Grégrova 29, 25722, Lštění
IČ: 00508527
Www: www.lsteni-zlenice.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 237863
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena