Profil zadavatele: Obec Travčice

Adresa: Travčice 150, 41201, Litoměřice
IČ: 00264504
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 481183
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena