Profil zadavatele: S-SILIKE C.S s.r.o.

Adresa: Sekorova 1103/9, 143 00, Praha 4
IČ: 27198546
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena