Profil zadavatele: Obec Starý Mateřov

Adresa: 38, 530 02, Starý Mateřov
IČ: 00274330
Evidenční číslo na ISVZUS: 373279
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena