Profil zadavatele: Městská část Praha 9

Adresa: Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9
IČ: 00063894
Evidenční číslo na ISVZUS: 223226
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena