Profil zadavatele: Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek, Mírové nám. 1466

Adresa: Mírové nám. 1466, 397 01, Písek
IČ: 70943125
DIČ: CZ70943125
Www: http://www.zsebenese.cz
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 219769
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena