Profil zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Ligary

Adresa: Hodějice 41, 68401, Hodějice
IČ: 72022418
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 352301
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena