Profil zadavatele: Zimní stadion Klatovy, o. p. s.

Adresa: Nerudova 721, 339 01, Klatovy
IČ: 28042131
Email: pbourilova@mukt.cz
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena