Profil zadavatele: Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

Adresa: Adámkova třída 55, 539 01, Hlinsko
IČ: 60103329
Evidenční číslo na ISVZUS: 238816
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena