Profil zadavatele: Obec Hrdlív

Adresa: Hrdlív 79, 273 06, Hrdlív
IČ: 00234419
DIČ: CZ00234419
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena