Přihlášení vypršelo. Přihlašte se znovu.

Profil zadavatele:   Obec Veverské Knínice

AdresaVeverské Knínice 260
66481 Veverské Knínice
00378640
E-MailOdeslat zprávu
Evidenční číslo na ISVZUS226331
The Počet vystavených zakázek chart showing Počet zakázek series.
The Počet zakázek podle typu chart showing Počet zakázek series.

Pro zobrazení detailnější statistiky klikněte na jeden z ukázkových grafů.


zakázka neukončena

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Typ veřejné zakázky 
Sledování 
 
„V 00193A – Zvýšení kapacity mateřské školy ve Veverských Knínicích – stavební práce“V 00193AZjednodušené podlimitní řízeníStavební prácebSledovatZakazku

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Workshop: Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
23. 8. 2017
Náhrada škody ve veřejných zakázkách
30. 8. 2017
KONFERENCE OTIDEA - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2017/2018
10. 10. 2017

zakázka byla zadána

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Sledování 
 
Nákup traktoru s příslušenstvím1/2016Zakázka malého rozsahuDodávkybSledovatZakazku1
Veverské Knínice - kanalizace SO-01 - Splašková kanalizace3/2015Otevřené řízeníStavební prácebSledovatZakazku1
Veverské Knínice - kanalizace; SO 02- Dešťová kanalizace02/2015Zjednodušené podlimitní řízeníStavební prácebSledovatZakazku1
Rekonstrukce komunikace v části Oulehle1Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Oprava objektu márnice (zvoničky) na pozemku p.č. 8 v k.ú. Veverské Knínice včetně opravy páteřní komunikace Zakázka malého rozsahuStavební práce
Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu ve Veverských Knínicích3Zakázka malého rozsahuDodávky
Přístavba školní jídelny a chodby místní ZŠ ve Veverských Knínicích2Zakázka malého rozsahuStavební práce

zakázka byla zrušena

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Veverské Knínice-kanalizace; SO 01- Splašková kanalizace01/2015Zjednodušené podlimitní řízeníStavební práce


Partneři:

Transparency InternationalVšechnyzakázky.cztransparentne.czverejna-soutez.cz