Profil zadavatele: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Adresa: Jílová 6, 787 01, Šumperk
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 401565
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena