Profil zadavatele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Adresa: Kyjevská 44, 532 03, Pardubice
IČ: 27520536
DIČ: CZ27520536
Www: http://www.nempk.cz/
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 223172
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena