Profil zadavatele: Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Adresa: Purkyňova 446, 547 01, Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
Evidenční číslo na ISVZUS: 221329
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena