Profil zadavatele: Obec Hrabyně

Adresa: 70, 74763, Hrabyně
IČ: 00300136
DIČ: CZ00300136
Www: www.hrabyne.cz
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 223153
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena