Profil zadavatele: Římskokatolická farnost Mohelno

Adresa: Mohelno 88, 67575, Mohelno
IČ: 64269442
Evidenční číslo na ISVZUS: 218508
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena