Profil zadavatele: Česká centra

Adresa: Václavské náměstí 816/49, 110 00, Praha 1
IČ: 48546038
DIČ: CZ48546038
Email: info@czech.cz
Www: http://www.czechcentres.cz/
Evidenční číslo na ISVZUS: 344677
Název používaného tržiště: https://www.gemin.cz/
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Jak na funkční veřejné zakázky?
24.04.2019
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena