Profil zadavatele: Jablonecká dopravní a.s.

Adresa: Mírové náměstí 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou
IČ: 06873031
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena