Profil zadavatele: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.

Adresa: Jateční 660, 339 01, Klatovy
IČ: 49790960
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena