Profil zadavatele: Technické sítě Brno, akciová společnost

Adresa: Barvířská 822/5, 602 00, Brno
IČ: 25512285
DIČ: CZ25512285
Www: www.tsb.cz
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 241052
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena