Profil zadavatele: Obec Petrovice

Adresa: Petrovice, 679 02, Rájec-Jestřebí
IČ: 00636771
DIČ: CZ00636771
Www: www.oupetrovice.cz
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 342767
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena